Hoekstra

HOVO

HOVO VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM - HOVO RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

Kunstgeschiedenis studeren?
Er zijn veel cursussen kunstgeschiedenis. Dé kunstgeschiedenis bestaat niet. Kunstgeschiedenis aan het HOVO betekent niet alleen het volgen van hoorcolleges, maar u bestudeert ook (vak)literatuur. Deze kunsthistorische artikelen worden besproken tijdens het hoorcollege.

Frans Henk Hoekstra ontwikkelt vanaf 1994 voor het HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) en aan de Radboud Universiteit (Nijmegen) leergangen Kunstgeschiedenis (schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur) en nieuwe leergang(en) Kunst in Context.

Tijdens de hoorcolleges wordt geprobeerd om een kritische houding te ontwikkelen over de aard en inhoud van kunsthistorische informatie. Hoe weten wij nu iets over de betekenis van een schilderij van Jeroen Bosch? Wat schreef Mondriaan zelf over het gebruik van rechte lijnen in zijn werk? Bestaan er geheimen in de kunst of is dat puur pr? We denken na over bronnengebruik en over de interpretatie ervan. Zo ontstaat tijdens de leergang enig inzicht in kunsthistorisch onderzoek en academische vaardigheden. Inzicht en kennis van de stof kan men -vrijblijvend- toetsen in het HOVO door het maken van tentamenvragen eventueel met medestudenten.

Niet elk jaar wordt elke cursus aangeboden. U kunt altijd instappen tijdens een leergang. Ieder volgend semester wordt een volgend deel aangeboden.

HOVO VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM: START LEERGANG KUNSTGESCHIEDENIS

Voorjaar 2019 start nogmaals de leergang Kunstgeschiedenis (8 semesters beeldende kunst en architectuur Klassieke Oudheid - Hedendaagse kunst). De hoorcolleges worden gegeven op maandagmiddag.

HOVO RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN: 2 leergangen zijn gestart  w.o. nieuwe leergang Kunst in Context.

In het voorjaar 2018 worden de volgende cursussen aangeboden:

Leergang Kunstgeschiedenis tot 1800: Renaissance in Italië. Van Giotto tot Michelangelo (dinsdagmiddag).

Kunst in Context: Kunst rond 1900 in Nederlandse musea: Paul Cézanne, Jan Sluijters, Maurice Denis e.v.a. (dinsdagochtend).

Let op: de volgorde en opzet van de hoorcolleges verschillen in Amsterdam en Nijmegen, afgestemd op de lengte van de hoorcolleges.

Op de websites van HOVO AMSTERDAM en HOVO NIJMEGEN vindt u veel meer informatie over de verschillende leergangen kunstgeschiedenis. Aanmelden kan alleen via HOVO Amsterdam of HOVO Nijmegen en niet via deze website. Cursussen kunnen volgeboekt zijn. Frans Henk Hoekstra gaat niet over de inschrijvingen en aanmeldingen voor deze cursussen.